top of page

SALGSVILKÅR, BETINGELSER OG BEHANDLING AV PERSONLIGE OPPLYSNINGER - FOTOGRAF JOHN AAVITSLAND 

 

Kjøp og sending

Hvert kjøp er bindende da bilde trykkes etter bestilling og spesielt til deg som kunde. 

OBS - Hvis du ikke henter pakken din på posten vil du bli belastet et håndteringsgebyr på kr 300. 

 

Bildestørrelser

Bildestørrelsene på nettbutikken vil avvike noe fra levert bilde. Dette er fordi hvert bilde er beskjært litt ulikt. Ta kontakt via vårt kontaktskjema på nettsiden dersom bildestørrelse er svært viktig for deg, så kan vi sende over eksakte mål før trykking. 

 

Partene

Selger er Fotograf John Aavitsland, Garderveien 190, 1455 nordre Frogn, michelle@michellemusic.com, 90792344, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

 

Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

 

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

 

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

 

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

 

Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

 

Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.
 

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Merk at det ikke er angrerett eller bytterett på bilder kjøpt fra johnaavitsland.com, da disse ikke er masseprodusert eller prefabrikkerte. Det selges kun ett eksemplar av hvert bilde som trykkes personlig til deg som kunde, og det er derfor ikke angrerett på noen av bildene i samsvar med Forbrukerrådet: Veiledning angrerett 2017, kap 16.6 Tilvirkningskjøp. Hvert kjøp er derfor bindende.

 

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.

  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

 

Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

 

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. 

 

Bytterett 

Du som kunde har ingen bytterett på bilder kjøpt på johnaavitsland.com, da hvert bilde trykkes og spesiallages etter bestilling. 

 

Skade/feil på vare? 

Alle bilder trykkes og kontrolleres personlig av John Aavitsland selv for å etterkomme hans mål om høyest mulig kvalitet på kunstverket. Skulle det mot formodning fremkomme skader på bilde eller feil, må du ta kontakt via vårt kontaktskjema på nettsiden innen 7 dager så finner vi en løsning. Husk å legge ved bilde av skade/feil. 

 

Levering

Vi streber etter så rask levering som mulig og forsøker ha sendingen hos deg innen 7-10 virkedager fra ordren legges inn. Vi gjør alltid vårt beste for å sende bestillingen din så raskt som mulig. Men husk at det iblant kan ta noen ekstra dager hvis vi har usedvanlig mange bestillinger. Det kan også bli forsinkelser ved sykdom og ferieavvikling da bildene trykkes personlig av John Aavitsland. Vi streber etter å informere ved forsinkelser, men kan ikke garantere dette.

 

Ordrebekreftelse

Etter å ha lagt inn din ordre i nettbutikken, sendes det automatisk en ordrebekreftelse til e-postadressen du oppga i bestillingen. Kontroller at ordrebekreftelse stemmer med det du har bestilt, og ta kontakt så raskt som mulig via kontaktskjema på nettsiden dersom du finner feil. 

 

Sending

Vi leverer primært kun til Norge (ikke Svalbard). Ønsker du bestilling levert til land utover dette, bes du ta kontakt på kontaktskjema på johnaavitsland.com så streber vi etter ditt ønske og kommer tilbake med deg angående fraktkostnader. Vi kan dessverre ikke garantere levering utenfor Norge, og alle ekstra kostnader som toll og frakt vil belastes kjøper. 

 

 

Personlige opplysninger (GDPR)

Under bestilling oppgir du personlige opplysninger som adresse, navn og telefonnummer. Dette er persondata vi bruker til å kunde sende deg forsendelsen, og telefonnummer trenger vi for å ta kontakt ved deg ved eventuelle spørsmål rundt trykkingen eller innramming. Vi bruker ikke disse opplysningene til e-post kampanjer (såkalt nyhetsbrev) uten at du samtykker til å skrive deg på listen vår for markedsføring i handlekurven eller på øvrige plasser på nettsiden. Dersom du skriver deg på nyhetsbrevet vårt, kan du når som helst avslutte abonnementet ved å klikke på linken i siste nyhetsbrev. E-postadressen din kan brukes i markedsføringsøyemed for å gi deg personlig reklame i sosiale medier og andre digitale plattformer, men dette slettes etter 2år. Bestilling med all persondata slettes etter 5 år i våre systemer, unntak er dersom du har skrevet deg på nyhetsbrevet. Da slettes du ikke fra listen før du selv skriver deg av via link i mailen eller ved å ta kontakt på vårt kontaktskjema på nettsiden.

I henhold til GDPR har du rett til å få den informasjonen som vi har registrert om deg. Ta kontakt for dette via vårt kontaktskjema på nettsiden. Hvis du anser den til å være feilaktig eller irrelevant kan du be om at denne informasjonen rettes opp eller fjernes fra kunderegisteret vårt. Ta kontakt via vårt kontaktskjema på nettsiden johnaavitsland.com, så hjelper vi deg med dette.

 

 

Firmainformasjon

Fotograf John Aavitsland

Org nummer 994 788 225

Garderveien 190

1455 nordre Frogn

bottom of page